Welkom op Steenwol.eu,  isoProduct.nl, ecowool.nl  en eurowool.nl  

In samenwerking met Isolatiekeurmerk.nl

Disclamer: Deze site heeft niets te maken met YBS isolation, al lijkt onze domeinaam er een beetje op.

ECOWOOL, de verzamelnaam voor schapenwol.

Alle url's zijn over te nemen

Schapenwol is BIOBASED en staat ook op biobasedbouwmateriaal.nl

Steenwol  ( in België bekent als  rotswol ) : bestaat uit:

 

 

eigenschappen:

 

 

Vergelijk van steenwol en glaswol.

 

Thermische isolatiewaarde: de thermische isolatiewaarde van steenwol  (ofwel rotswol ) is iets beter dan glaswol.

Geluidsabsorptie: de geluidsabsorptie steenwol  is beter dan die van glaswol

Geluidsisolatie: de geluidsisolatie van steenwol is beter dan die van glaswol ( door de hogere massa )
Waterafstotend: steenwol is gelijk aan  glaswol

Brandwerendheid: de brandwerendheid van steenwol is beter dan die van glaswol 

 

Hoewel de brandwerendheid van steenwol hoger is als die van glaswol komen we toch nog gevels tegen met een glaswol vulling. Voor meer info zie Rockwool.nl

 

Utiliteitsbouw:

Brandwanden tussen een dubbele staalconstructie kunnen helaas niet met een steenwolpaneel gebouwd worden, omdat de verankering aan de niet-verhitte het zou begeven bij brand. De temperatuur aan de niet-verhitte zijde loopt te snel op. Voor meer info:  rockwool.nl en cellenbeton.biz

 

Isoleren bestaande bouw

• Schuin/platdak isoleren.  Denk aan dampremmende laag aan de warme zijde.

• Vliering/vloeren isoleren.

• Spouwmuur isoleren.  Steenwol vlokkken inspuiten in bestaande spouw.

• Voorzet- en scheidingswanden. Let op dampremmende laag aan de warme zijde ( binnen zijde )

 

De belangrijkste redenen waarom wij isoleren is  ten eerste vanwege het milieu  en ten tweede om geld te besparen.

U bespaart geld, omdat u door te isoleren energie bespaart.

Aangezien de materialen waaruit een huis is gebouwd (steen, hout en glas) niet zo goed isoleren adviseren wij u isolatie in uw huis aan te brengen waar dat mogelijk is.  

Een uitzondering hierop is cellenbeton. Een woning van cellenbeton massieve wanden heeft wel een isolerende waarde.i

De investering in het isolatiemateriaal is vaak binnen enkele maanden terugverdiend.

Isoleren van uw huis brengt de volgende

voordelen met zich mee:

• Besparing op energiekosten en dus een geldbesparing.

• Beter voor het milieu door minder uitstotingsgassen.

• Onbrandbare materialen (steenwol, glaswol) verhogen de brandweerstand van een constructie.

De isolatie is eenvoudig aan te brengen. Naast de isolerende eigenschappen hebben enkele isolatiematerialen (glas- en steenwol)

ook geluidswerende eigenschappen vanwege de vezelstructuur van deze materialen.

Bouwbesluit 1992

Het Bouwbesluit, dat in 1992 wettelijk werd bekrachtigd, stelt bepaalde eisen aan de isolatiewaarde van de buitenconstructie die verplicht is voor nieuwbouw.  De eisen zijn in de loop van de tijd aangescherpt, maar voor na-isoleren van bestaande bouw wordt dit nog als richting aangehouden voor woningen van voor 1992.  

Ons advies om bij bestaande bouw na te isoleren tot minimaal de eis voor nieuwbouw van 1992:

Rc - gevel > = 2,50 m2 K/W

Rc - dak > = 2,50 m2 K/W

Rc - vloer > = 2,50 m2 K/W

De Rc-waarde = de thermische weerstand van de totale constructie = prestatie van de isolatie.

Het isolerend vermogen van het isolatiemateriaal zelf wordt tegenwoordig uitgedrukt in de Rd-waarde, de R-declared waarde.

Hoe hoger deze waarde is, hoe beter het isolatiemateriaal in de winter in staat is om de warmte in uw huis binnen te houden.

’s Zomers zal uw huis langer koel blijven. In dit geval is niet alleen de Rd-waarde van belang, maar spelen ook andere factoren

een belangrijke rol. Op dit punt scoren steenwol en glaswol platen beter dan andere producten. De hoogte van de R-declared waarde hangt nauw samen met de dikte van het isolatiemateriaal. Hoe dikker het isolatiemateriaal is, hoe hoger de R-declared waarde.

Naast de dikte van het isolatiemateriaal is de Rd-waarde mede afhankelijk van de Lambdawaarde (λ) van het isolatiemateriaal.

Deze rekenwaarde kan als volgt geďnterpreteerd worden.

Heeft een materiaal een hoge Lambda-waarde, dan betekent dat, dat het materiaal goede warmtegeleidende eigenschappen heeft. Het materiaal

heeft dus een geringe waarde als isolatiemateriaal. Heeft het materiaal daarentegen een lageLambdawaarde, dan zal het de warmte slecht

geleiden en dus goed isoleren. Dit kan worden samengevat in de volgende formule:

R-declared waarde = Dikte van het  materiaal  in meters / gedeeld door  de Lambda-waarde

U kunt de verschillende soorten isolatiemateriaal  onderling dus vergelijken aan de hand van de Rwaarde.

Daarnaast kunt u natuurlijk ook letten opgeluidsisolatie, brandgedrag en verwerkingsgemak. Ook het  milieuvriendelijke karakter van

isolatiematerialen wordt een steeds belangrijker punt. Op basis van deze informatie en het budget dat u beschikbaar heeft, kunt u de juiste keuze

maken welk isolatiemateriaal in uw behoefte voorziet.

Verwerking van het isolatiemateriaal

De grootste warmteverkwisters zijn de buitenmuren en het dak. Samen nemen ze, voor wat een gemiddeld eensgezinshuis betreft, meer dan de

helft van het totale energieverbruik voor hun rekening. Het ligt dus voor de hand dat u deze bouwdelen bovenaan het lijstje van uit te voeren isolatiewerkzaamheden zet.

Schuin dak isoleren

Alvorens u het isolatiemateriaal gaat aanbrengen, dient u eerst te controleren of er onder de dakpannen op het dakbeschot een dampdichte laag

(plasticfolie of bitumen-papier) is aangebracht. Indien dit het geval is, dient u, wanneer u van binnenuit wenst te isoleren, dit dampdichte

materiaal te verwijderen vanwege kondensvorming die anders kan ontstaan. Als u het materiaal niet wilt verwijderen kunt u het beste een vakman

raadplegen voor advies.

Isolatie kan bij een hellend dak op twee verschillende manieren worden aangebracht, te weten

rechtstreeks tegen het dakbeschot of vrij van het dakbeschot. Indien u rechtstreeks tegen het dakbeschot wilt isoleren dienen de latten horizontaal

op het dakbeschot geschroefd te worden. De onderlinge afstand tussen de lat en de gording

(dwarsbalk) dient gelijk te zijn aan de breedte van  het isolatiemateriaal, in de meeste gevallen is dat 60 centimeter.

De isolatierollen of  spijkerflensdekens met de aluminiumzijde naar u toe gericht aanbrengen.

Indien u de latten vrij van het dakbeschot plaatst dient u de latten verticaal aan te brengen met een onderlinge afstand van 60 centimeter.

De spijkerflensdekens kunnen tussen de latten geplaatst worden. Let u er op dat de aluminiumzijde naar u toe gericht is. Vervolgens worden de

spijkerflenzen tegen de houten latten geniet of gespijkerd.

De naden tussen de rollen worden dichtgeplakt met aluminium-tape.

Indien het isolatiemateriaal niet voorzien is van een aluminiumlaag, raden wij u aan waterdampdichte plastic folie over de isolatie aan te brengen.

Dus tussen de isolatie en de afwerking. Deze folie moet u zorgvuldig aanbrengen,

aangezien deze folie voorkomt dat er waterdamp in de constructie komt.

Kleine openingen en beschadigingen inde folie kunt u afplakken met tape. De folie moet altijd aan de warme zijde bevestigd worden.

Wanneer de afstanden tussen de gordingen ongelijk, te smal of te breed zijn voor een spijkerflensdeken, dan kunt u veel beter gebruik

maken van een isolatieplaat, die u op de gewenste breedte kunt afsnijden langs een rechte lat.

Bij deze platen raden wij u ook aan om dampremmende plastic folie aan te brengen.

Plat dak isoleren

Wanneer een plat dak of bouwwerk met een gesloten dakbedekking (bijvoorbeeld bitumen dakbedekking) bedekt is, mag er nooit aan de binnenzijde geďsoleerd worden. Hierdoor zou het een zogenaamd koud dak worden, wat grote schade door

houtrot bij dit soort toepassingen kan opleveren. Het isoleren en waterdicht afsluiten van platte daken aan de buitenzijde vraagt om speciaal op

die toepassing afgestemde materialen en is een karwei dat u het beste aan een dakdekker over kunt laten.

Vliering isoleren

Indien de vliering/zolder niet gebruikt wordt kunt u deze ook isoleren door over de vloer,

tussen de balken of op de houten vloerdelen, een isolatierol uit te rollen.

Let u er op dat de aluminiumzijde naar beneden is gericht en dat de isolatie goed aansluit.

Vloeren isoleren

Polystyreenplaten kunnen beter niet gebruikt worden om een houten vloer aan de onderzijde te isoleren,

omdat deze materialen minder dampopen zijn.

Indien nu op de vloer vloerbedekking, vinyl, tegels, parket of een ander dampremmend materiaal wordt gelegd, ontstaat kans op houtrot.

Om houtrot te voorkomen kan het beste een volledig dampopen materiaal zoals glaswol of steenwol worden gebruikt.

Met de isolatieplaten uit minerale wol  kunt u de vloeren isoleren.

Wanneer er een glasvlies aanwezig is dient de glasvlieszijde aan de zichtzijde te zitten.

Denkt u er wel aan dat de ventilatie onder de vloer niet verstoord mag worden.

De bevestiging van de platen geschiedt door geplastificeerd draad of gegalvaniseerd gaas onder de balken te bevestigen.

De platen dienen om de 30 centimeter ondersteund te worden. Stijf isolatiemateriaal kunt u eventueel op de balken lijmen.

Indien de bodem van de kruipruimte vochtig is of vochtig aanvoelt, is het verstandig deze af te dekken met een dik plastic folie.

Voorkom ‘lekken’ door naden en kieren. Indien u een steenachtige vloer heeft kunnen de platen bevestigd worden met plakpennen.

De plakpennen lijmt u met montagekit tegen de onderzijde van de vloer.

De isolatieplaten kunnen na uit-harding van de lijm over de plakpennen heen aangebracht worden en tegengehouden worden met

een volgplaatje. Per plaat heeft u 4 tot 6 pennen nodig die u gelijkmatig over de platen dient te verdelen.

Dit aantal hangt onder andere af van afmeting en stevigheid van de gekozen isolatie.

Spouwmuur

Indien u zelf een spouwmuur metselt, bv. als u een  keuken, schuur, garage of iets dergelijks bouwt kunt u deze meteen isoleren.

Gelijk opgaand met het werk kunt u dan isolatiemateriaal aanbrengen dat speciaal geschikt is voor toepassing in de

spouw. Steenwol kunt u gebruiken voor het isoleren van spouwmuren. U dient de plaat met de glasvlieszijde naar u toegekeerd goed sluitend over

de spouwankers tegen het binnenblad aan te brengen. De isolatieplaat moet iets hoger gehouden worden dan het metselwerk.

Voorkom specieresten op de plaat. Per plaat vier spouwankers gebruiken en de platen zoveel mogelijk in halfsteens verband plaatsen.

Na het bevestigen van de plaat de klemschijven over de spouwankers schuiven en licht aandrukken.

Tussen de isolatie en het buitenblad van de spouwmuur dient u een effectieve luchtspouw van minimaal 10 mm aan te houden.

Dus ook bij oneffenheden moet de afstand van de muur tot de isolatie 10 mm zijn.

Bij de aanzet van het buitenspouwblad boven het maaiveld, dient u boven doorstekende vloerranden, lateien etc.,

tenminste een stootvoeg per strekkende meter open te laten voor vochtafvoer.

De spouw van een bestaande muur vullen, is werk voor een gespecialiseerd bedrijf.

Het is een ingrijpend karwei. Er moeten een groot aantal gaten geboord worden,

waardoor er een speciaal isolatiemateriaal  bestaande uit steenwolvlokkenwordt ingeblazen of ingespoten.

Voorzet- en scheidingswand

Indien u een tussenwand gaat plaatsen van bv.gipsplaten,

doet u er verstandig aan deze tussenwand te isoleren om zoveel mogelijk geluidsoverlast te voorkomen.

U kunt het beste steenwol  ipv  glaswol platen of dekens  toepassenen in verband met de geluidsisolatie.

Indien u de voorzetwand voor een buitenmuur plaatst, heeft u tevens het voordeel dat de thermische isolatie van

de muur sterk verbetert. Ga vooraf na of de wand droog is.

Indien dit niet het geval is, kunt u het beste eerst een deskundige raadplegen of de muur

aan de buitenkant behandelen met een siliconenpreparaat om vochtdoorslag te voorkomen.

Tegen de droge wand plaatst u een regelwerk met latten of metal-stud profielen ter dikte van de isolatie.

Ten behoeve van geluidisolatie dient u er op te letten dat het regelwerk niet tegen de muur staat.

Indien u houten regels gebruikt adviseren wij u deze te impregneren.

informatiebron: zowonen.com en dakpannen.biz

 

Deze site is gemaakt door  een van de weinige afhankelijke adviseurs in Nederland :  afhankelijkeadviseur.nl .